หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
+  งาน EMS

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

คมสันต์
4 พ.ค. 64 08:15
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 1 / 3    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 30 เม.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 30 เม.ย. 2564
3 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลส้องดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 21 เม.ย. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 31 พ.ค. 2564
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 21 เม.ย. 2564
6 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 5 เม.ย. 2564
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลส่องดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 9 เม.ย. 2564
8 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 5 เม.ย. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) 31 มี.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดคโนรา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม 31 มี.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
85
ระเบียนที่ 1 - 10 / 848    

ผตร.กระทรวงสาธารณสุข และ สธ.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานวัคซีน รพ.กุดบาก และ รพศ.สกลนคร

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และ นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 และการให้วัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยมี นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลกุดบาก ร่วมต้อนรับ

     เวลา 15.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการบริหารวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดสกลนคร ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โดยมี นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและนายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
8 พ.ค. 64 17:53

ผตร.กระทรวงสาธารณสุข และ สธ.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานวัคซีน รพ.โคกศรีสุพรรณ

วันพฤหัสบดี 6 พฤษาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และ นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 และการให้วัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมต้อนรับ >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
8 พ.ค. 64 17:46

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดตลาดนัดกัญชา และปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ปราโมทย์เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดตลาดนัดกัญชาชุมชนของจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งมอบชิ้นส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสกลนคร นำไปใช้ปรุงผสมในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย ซึ่งถือเป็นการนำร่องการซื้อขายชิ้นส่วนกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดสกลนคร โดยเน้นผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการแปรรูปเมนูอาหารที่มีกัญชาผสม จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 และนายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และคณะ ลงพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ตามโครงการการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และชุมชน ระยะที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชบ้านโพนงาม หมู่ 5 อำเภอกุดบาก ซึ่งร่วมกับ รพ.สต.บ้านกุดแฮด อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) เลขที่ 77/2564 โดยเป็นโรงเรือนขนาด 48 ตารางเมตร ปลูกได้ จำนวน 50 ต้น >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
8 พ.ค. 64 00:19

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ จังหวัดสกลนคร ตามโครงการการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และชุมชน ระยะที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อคุณภาพชีวิตยั่งยืน อำเภอกุสุมาลย์ซึ่งร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร   ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) เลขที่ 85/2564 โดยเป็นโรงเรือนขนาด 48 ตารางเมตร ปลูกได้ จำนวน 50 ต้นโดยมี นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารในพื้นที่ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ร่วมในพิธีฯ >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
6 พ.ค. 64 23:26

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติภารกิจการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดสกลนคร และเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Ab Test โดยมีนายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และนายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

ศราวุธ
6 พ.ค. 64 17:04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
393
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1963    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 31 พ.ค. 2564
2 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 31 พ.ค. 2564
3 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตึกผ่าตัด 2 ชั้น 4 ห้อง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,248 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อถุงเจาะเก็บเลือดแบบ ๔ ถุง (Quadruple Blood Bag with CPDA/AS-๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลสกลนคร 14 พ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อถุงเจาะเก็บเลือดแบบสองถุง ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร พร้อมถุงดักเก็บเลือด (Double Blood Bag with diversion pouch, ๓๕๐ ml) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลสกลนคร 14 พ.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์จำนวน CD4 T-Lymphocyte พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลสกลนคร 14 พ.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1203
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7214    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
5 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2196    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
6 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1395    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 พ.ย. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน ) 23 ก.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 19 มี.ค. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่ 22 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฑฉาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3 28 พ.ค. 64
6 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2564 26 ก.พ. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
64
ระเบียนที่ 1 - 6 / 381    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มปรสิทธิภาพของกระบวการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16 18 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางการปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฏหมายใหม่ 5 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map:TRM) 18 ธ.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 27 พ.ย. 63
5 ขอเชิญข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 12 ก.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 21 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 6 / 707    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 31 มี.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดอุดรธานี 29 ม.ค. 64
3 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 30 พ.ย. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนความเสี่ยง ตามหลั COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11 12 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเปงปฏฺบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององกร 12 ม.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2564 11 มี.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 6 / 102    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นรป.) รุ่นที่ 15 15 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 8 23 ธ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 17 ก.พ. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน 15 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเชียน รุ่นที่ 11 7 ส.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง Alibaba Nations by Smart Cities ณ Nanyang Technological University 31 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 68    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองเภสัชอีสาน ครั้งที่ 4 18 ก.พ. 64
2 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 64
3 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 62
6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 1 ธ.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 70    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
2 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
4 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
5 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
6 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ตารางการประชุม สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
- (09:00-16:00) ประชุมชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแร่, น้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 4 จำนวน 100 คน
- (13:00-16:30) Zoom ทบทวนเคส nearmiss
- (14:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (08:00-16:30) วัคซีนโควิด19
- (08:30-18:00) monitor ข้อมูลการฉีดวัคซีน เขตสุขภาพที่ 8
27
 
- (14:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (13:00-16:30) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
- (09:00-16:30) การเตรียมการฉีดวัคซีน ปชข
- (13:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ PUI ผู้ป่วย โควิด - 19
- (13:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ PUI ผู้ป่วย โควิด - 19
28
 
- (09:00-16:00) ประชุมชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแร่, น้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 5 จำนวน 100 คน
- (14:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (13:00-17:00) ZOOM แนวทางการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย โควิด-19
- (09:00-16:30) วัคซีน
29
 
- (13:00-16:00) ประชุม คปสจ.ประจำเดือนเมษายน 64
- (14:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (09:30-12:00) ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค
30
 
- (08:30-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้รับอนุญาตกัญชาและกัญชงจังหวัดสกลนคร
- (14:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (09:00-14:00) รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
- (09:00-16:00) ติดตามงานโควิด-19
1
 
2
สัปดาห์ที่ 17
- (08:00-16:00) อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
- (09:30-16:30) ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 10/2564
3
 
- (08:00-16:00) อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (13:00-15:00) zoon Topic: ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (พิจารณาจัดหาระบบคอม รพ.สกลนคร) เขตสุขภาพที่ 8
- (13:00-17:00) คณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตสุขภาพที่ 8
- (13:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการ
- (13:00-16:30) Zoom ประชุมพิจารณารายการยา ปริมาณความต้องการยาสมุนไพร กัญชาทางการแพทย์
4
 
- (08:00-16:00) อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
- (13:00-16:30) ประชุมคณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 11/2564
5
 
- (09:00-16:30) Webex การอบรมโครงการส่งเสริมเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านเครื่องสำอางระดับประเทศรองรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่สากล ปีงบประมาณ 2564
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (13:00-16:00) ประชุม Zoom โควิด - 19
6
 
- (09:00-16:30) Webex การอบรมโครงการส่งเสริมเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านเครื่องสำอางระดับประเทศรองรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่สากล ปีงบประมาณ 2564
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
7
 
- (09:00-16:30) ประชุมสมัชชา
- (09:00-12:00) Zoom ประชุมการทบทวนภารกิจ อสม.เวรด่านตรวจ-คัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดย อสม. อำเภอวานรนิวาส
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (09:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 (นพ.สสจ. มอบ ทพ.ทรงพล)
- (09:00-16:30) Zoom เตรียมแผนเพื่อรับรองการรายงานตัวปฏิบัติราชการชดใช้ทุนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2564 เขตสุขภาพที่ 8
- (08:30-16:30) (ยกเลิก) ZOOM RCA มารดาตาย จังหวัดนครพนม จากศูนย์อนามัยที่ 8
- (10:00-12:00) Zoom ประชุม BFSI จังหวัดสกลนคร
- (16:00-18:00) รับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
8
 
9
สัปดาห์ที่ 18
10
 
- (08:30-16:30) ส่งงบทดลอง บช 11
- (00:00-13:00) ประชุม EOC เขต 8
11
 
- (08:30-16:30) Zoom อบรม R2R เขตสุขภาพที่ 8
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (13:00-16:30) Zoom ติดตามแผนการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาล จังหวัดสกลนคร
12
 
- (08:30-16:30) Zoom อบรม R2R เขตสุขภาพที่ 8
- (08:30-16:30) ทำแฟ้มประวัติข้าราชการใหม่ รอบเก็บตก
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (10:00-12:00) Zoom ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณงานสุขศึกษาและงานสุขภาคประชาชน
13
 
- (08:30-16:30) Zoom อบรม R2R เขตสุขภาพที่ 8
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (08:30-16:30) กลั่นกรองประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจำ
- (08:30-16:30) ทำแฟ้มประวัติข้าราชการใหม่
- (13:00-16:30) Zoom ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับภาค/ระดับอำเภอ
- (13:00-16:30) Zoom ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับภาค/ระดับอำเภอ
14
 
- (08:30-16:30) Zoom อบรม R2R เขตสุขภาพที่ 8
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
15
 
16
สัปดาห์ที่ 19
17
 
- (08:00-16:30) การอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
18
 
- (09:00-15:00) ประชุม คกบ.สสจ.สน.และประชุม Zoom กับ คปสอ.
- (08:00-16:30) การอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (09:00-16:30) Zoom พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564
19
 
- (08:00-16:30) การอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (08:30-16:30) ทำแฟ้มประวัติข้าราชการใหม่
20
 
- (09:00-15:30) ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานีวิทยุเเละหัวหน้าสถานีวิทยุในจังหวัดสกลนคร
- (08:00-16:30) การอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
21
 
- (08:00-16:30) การอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
22
 
23
สัปดาห์ที่ 20
24
 
- (08:00-16:30) อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี 2564
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (09:00-16:30) Zoom พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564
25
 
- (08:00-16:30) อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี 2564
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (09:00-16:30) Zoom พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564
26
 
- (08:00-16:30) อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี 2564
- (09:00-16:30) Zoom พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564
27
 
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (13:00-16:30) Zoom ประชุม คปสจ.ประจำเดือนพฤษภาคม 64
- (09:00-16:30) Zoom พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564
28
 
- (08:00-16:30) อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี 2564
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (08:30-16:30) ทำแฟ้มประวัติข้าราชการใหม่ แพทย์ รพร.สว่างแดนดิน
- (09:00-16:30) Zoom พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564
29
 
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
- (15:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- (09:00-16:30) Zoom พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 


(นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร