สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
 
 
 
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน***
เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้
  
                                      สสอ.ภูพาน ผู้แจ้งข่าว
5 ก.ย. 64 18:35

***แนวทางการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอภูพาน***

การดำเนินงานในหมู่บ้าน

       1.แนวทางดำเนินงานTO BE NUMBER ONEในหมู่บ้าน

       2.รายชื่อคณะกรรมการชมรมTO BE NUMBER ONEในหมู่บ้าน

       3.ใบสมัครสมาชิกTO BE NUMBER ONEในหมู่บ้าน

       4.ทะเบียนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน

       5. แบบรายงานผลการดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONEประจำเดือน(หมู่บ้าน)

       6.คู่มือการบันทึกข้อมูลTO BE NUMBER ONE

       7.ใบสมัครนิตยสาร

       8.คำสั้ง TO BE NUMBER ONE ระดับตำบล

       9.การดำเนินงานTO BE NUMBER ONEหมู่บ้าน+ตำบล(อำเภอภูพาน)

การดำเนินงานในสถานศึกษา

       1.แนวทางดำเนินงานTO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา

        2.รายชื่อคณะกรรมการชมรมTO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา

        3.ใบสมัครสมาชิกTO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา

        4.ทะเบียนสมาขิกชมรมTO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา

        5.แบบรายงานจัดตั้งชมรมTO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา

        6.ใบสมัครนิตยสาร

        7.คำสั้ง TO BE NUMBER ONE ระดับตำบล

การดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ

         1.แนวทางดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ

         2.ใบสมัครศูนย์เพื่อนใจ

         3.ทะเบียนสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ

         4. แบบรายงานตั้งศูนย์เพื่อนใจ

ใบสั่งจองเสื้อ To Be Number One อำเภอภูพาน       

         - ใบจองเสื้อTo BE NUMBER ONE(ประชาชนทั่วไป)

         - ใบจองเสื้อTo BE NUMBER ONE(นักเรียนนักศึกษา)

นำเสนอ TO BE NUMBER ONE

ระเบียบวาระการประชุม(ตำบล)

7 ก.ค. 64 11:50

***ประกาศจังหวัดสกลนคร***

     เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 2 เม.ย.2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                         สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

1 มี.ค. 64 16:38

  วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 64  เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน   นายวิวัฒน์  เตชจินดาวงศ์   นายอำเภอภูพาน  ได้ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอภูพาน....เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี63  และวางแผนการดำเนินงานของชมรมTO BE NUMBER ONE ในเขตอำเภอภูพาน ประจำปี2564

                                                                                    

                                                     

8 ก.พ. 64 14:55

***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน***

      เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

                     สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

16 ต.ค. 63 11:54

***ประกาศจังหวัดสกลนคร***

     ประกาศครั้งที่ 2 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถยนต์) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

                                          สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

24 ก.ค. 63 10:41

***ประกาศจังหวัดสกลนคร***

     เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

                                          สสอ.ภูพาน    ผู้แจ้งข่าว

13 พ.ค. 63 16:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

                                                                            ผู้แจ้ง  น.ส.ทิพย์ภรณ์  วรรณสุ

                                                                                      วันที่  30 ตุลาคม 2562

23 เม.ย. 63 15:24

***ประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย***

          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย โดยให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 (ตัวจริง) รายงานตัวในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน หากมาเกินเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดรายชื่อตามเอกสารที่แนบมา

                                   สสอ.ภูพาน   ผู้แจ้งข่าว

25 มี.ค. 63 15:42

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย***

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จัดสอบในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -  16.00 น  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน โดยให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมชุดกีฬามาด้วย ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

                            สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

20 มี.ค. 63 11:50
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 48    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
                       
                  นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
             สาธารณสุขอำเภอภูพาน
    Tel.086-2351514  ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่ง Dashboard

       Update JHCIS
 
      

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

           
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7