สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
 
 
 
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

***ประกาศจังหวัดสกลนคร***

     เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 2 เม.ย.2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                         สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

1 มี.ค. 64 16:38

  วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 64  เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน   นายวิวัฒน์  เตชจินดาวงศ์   นายอำเภอภูพาน  ได้ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอภูพาน....เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี63  และวางแผนการดำเนินงานของชมรมTO BE NUMBER ONE ในเขตอำเภอภูพาน ประจำปี2564

                                                                                    

                                                     

8 ก.พ. 64 14:55

***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน***

      เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

                     สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

16 ต.ค. 63 11:54

***ประกาศจังหวัดสกลนคร***

     ประกาศครั้งที่ 2 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถยนต์) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

                                          สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

24 ก.ค. 63 10:41

***ประกาศจังหวัดสกลนคร***

     เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

                                          สสอ.ภูพาน    ผู้แจ้งข่าว

13 พ.ค. 63 16:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

                                                                            ผู้แจ้ง  น.ส.ทิพย์ภรณ์  วรรณสุ

                                                                                      วันที่  30 ตุลาคม 2562

23 เม.ย. 63 15:24

***ประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย***

          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย โดยให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 (ตัวจริง) รายงานตัวในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน หากมาเกินเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดรายชื่อตามเอกสารที่แนบมา

                                   สสอ.ภูพาน   ผู้แจ้งข่าว

25 มี.ค. 63 15:42

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย***

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จัดสอบในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -  16.00 น  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน โดยให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมชุดกีฬามาด้วย ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

                            สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

20 มี.ค. 63 11:50

***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน***

    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 19 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในวัน เวลา ราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

                           สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

4 มี.ค. 63 11:52

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  ๑ รายการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบดังนี้

24 ม.ค. 63 07:25
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 46    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 17
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 18
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 19
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 20
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
                       
                  นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
             สาธารณสุขอำเภอภูพาน
    Tel.086-2351514  ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่ง Dashboard

       Update JHCIS
 
      

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

           
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน