ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง
+  สถานที่ปลูกกัญชาจังหวัดสกลนคร

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
+  งาน EMS

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึก Web Conference (Zoom)ให้คำปรึกษาฉีดวัคซีนโควิด ใน รพ.สต. จังหวัดสกลนคร 10 ส.ค.64 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วสันต์
11 ส.ค. 64 13:57

teste

คมสันต์
7 ก.ค. 64 10:44

บันทึก Web Conference ประชุมติดตั้งโปรแกรมประมวลผลข้อมูลภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบ Zoom ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

วสันต์
5 ต.ค. 63 14:12

บันทึก VDO Conference เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน COVID19  ดาว์นโหลดได้ที่นี่

วสันต์
14 พ.ค. 63 14:09

 บันทึก Web Conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปก ติ กรณีโรคติดเชื้อโคโรน่าไสรัส 2019(COVID-19)  ดาว์นโหลดได้ที่นี่

วสันต์
17 มี.ค. 63 19:39

เอกสารประกอบการประชุม Wec Conference EOC COVID-19

พัชรินทร์
17 มี.ค. 63 13:36

บันทึก Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโคโรน่าไสรัส 2019(COVID-19) ครั้งที่ 2/63  ดาว์นโหลดได้ที่นี่

วสันต์
26 ก.พ. 63 16:06

Web Conference บันทึกการประชุมสรุปตรวจราชการรอบปกติ 1/63  ดาว์นโหลดที่นี่

วสันต์
12 ก.พ. 63 14:51

VDO Conference ชี้แจงการใช้โปรแกรมสารเคมี

พัชรินทร์
6 ม.ค. 63 11:29

VDO Conference  เร่งรัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย 

พัชรินทร์
26 ธ.ค. 62 10:48

VDO Conference ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ

พัชรินทร์
25 ธ.ค. 62 10:22

VDO Conference ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา LTC เขตสุขภาพที่ ๘

พัชรินทร์
16 ธ.ค. 62 15:50

VDO Conference ฌกส.อสม

พัชรินทร์
16 ธ.ค. 62 15:46

VDO Conference ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พัชรินทร์
16 ธ.ค. 62 10:12

บันทึก Web Conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปกติ 18 พ.ย.62 ดาว์นโหลดที่นี่

วสันต์
18 พ.ย. 62 15:40
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 15 / 114    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
E-office

ศูนย์ ict   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121 - 1123

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7