หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบวิธีแก้ปัญหาปุ่มบันทึกไม่ขึ้นในหน้าจอบันทึกข้อมูล

  1. ปิดโปรแกรมทั้งหมด
  2. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
  3. เรียกเว็บไซต์
  4. คลิกที่เมนู tools
  5. คลิกที่เมนู Compatibility View Settings
  6. คลิกที่ปุ่ม Add
  7. คลิกที่ปุ่ม Close
  8. เรียกใช้งานโปรแกรมได้ตามปกติ

หากมีปัญาในการใช้งานโปรแกรม โปรดติดต่อ 0864523312

คมสันต์
7 มี.ค. 53 08:32
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ภาพกิจกรรม
E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร