นายตฤณพงศ์  ธีรพงศ์ธนสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว

หน่วยงานภายในสสจ
โรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลโพนนาแก้ว เร่ื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก (ชาย)  1 อัตรา   พนักงานบันทึกข้อมูล  1 อัตรา http://../document_file/h_ponnakaew/common_form_upload_file/20160205103835_1892756906.rar

5 ก.พ. 59 10:49

 

 

 สปสช.เขต8อุดรธานีจับมือหน่วยบริการเพิ่มกลไกคุ้มครองสิทธิบัตรทอง

และการสื่อสารในชุมชน  อ่านข้อมูลเพิ่ม

9 มี.ค. 58 15:40

 

อย. ทำข้อตกลง (MOU) ร่วม สป.สธ.

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานด่านอาหารและยาทั่วประเทศ  อ่านข้อมูลเพิ่ม

9 มี.ค. 58 15:01

6 โรคที่มากับฤดูร้อน

  • โรคอุจจาระร่วง (Acute Diarrhea) การติดต่อโรคดังกล่าว เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่เชื้อมีปนเปื้อน เช่น อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านาน ๆ อาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วย มักถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหรือมีมูกเลือดปน ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งการดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในระยะแรก ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหรืออาหารเหลวมาก ๆ อาทิ น้ำข้าว น้ำแกงจืด และดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ และถ้าอาการไม่ดีขึ้น ยังไม่หยุดถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์  อ่านเพิ่มเติม
9 มี.ค. 58 14:25
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.โพนนาแก้ว 24 มี.ค. 2558
2 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลโพนนาแก้ว งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหน่วยบริการร้อยละ 80%(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2558 9 เม.ย. 2558
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ชื่อโครงการ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2รายการ รพ.โพนนาแก้ว 28 เม.ย. 2558
4 ประกาศตารางเปิดเผยราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบค่าเสื่อม ปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 20 เม.ย. 2558
5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ งบค่าเสื่อมปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 27 มี.ค. 2558
6 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.โพนนาแก้ว งบค่าเสื้อม ปี งบประมาณ 2558 10 เม.ย. 2558
7 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.โพนนาแก้วงบค่าเสื่อมปี 2558 19 มี.ค. 2558
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

 ข้อมูลพื้นฐานในองค์กร

 

 ประวัติของโรงพยาบาล      
 

 วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ปรัชญา

     
   หน่วยงาน      
   แผนผังโรงพยาบาล      
   จำนวนเตียง      
   หมายเลขโทรศัพท์ภายใน      
   เพลงมาร์ชโรงพยาบาล      
   วิดิทัศน์แนะนำโรงพยาบาล      

 Web Link

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

E-office

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว  196หมู่ 10 ตำบลนาแก้วอำเภอโพนนาแก้ว    จังหวัดสกลนคร  47230  โทร.042-707005-7,แฟกซ์ 042-707004

IP :192.168.0.7