นายตฤณพงศ์  ธีรพงศ์ธนสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว

หน่วยงานภายในสสจ
โรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลโพนนาแก้ว เร่ื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก (ชาย)  1 อัตรา   พนักงานบันทึกข้อมูล  1 อัตรา http://../document_file/h_ponnakaew/common_form_upload_file/20160205103835_1892756906.rar

5 ก.พ. 59 10:49

 

 

 สปสช.เขต8อุดรธานีจับมือหน่วยบริการเพิ่มกลไกคุ้มครองสิทธิบัตรทอง

และการสื่อสารในชุมชน  อ่านข้อมูลเพิ่ม

9 มี.ค. 58 15:40

 

อย. ทำข้อตกลง (MOU) ร่วม สป.สธ.

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานด่านอาหารและยาทั่วประเทศ  อ่านข้อมูลเพิ่ม

9 มี.ค. 58 15:01

6 โรคที่มากับฤดูร้อน

  • โรคอุจจาระร่วง (Acute Diarrhea) การติดต่อโรคดังกล่าว เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่เชื้อมีปนเปื้อน เช่น อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านาน ๆ อาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วย มักถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหรือมีมูกเลือดปน ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งการดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในระยะแรก ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหรืออาหารเหลวมาก ๆ อาทิ น้ำข้าว น้ำแกงจืด และดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ และถ้าอาการไม่ดีขึ้น ยังไม่หยุดถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์  อ่านเพิ่มเติม
9 มี.ค. 58 14:25
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.โพนนาแก้ว 24 มี.ค. 2558
2 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลโพนนาแก้ว งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหน่วยบริการร้อยละ 80%(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2558 9 เม.ย. 2558
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ชื่อโครงการ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2รายการ รพ.โพนนาแก้ว 28 เม.ย. 2558
4 ประกาศตารางเปิดเผยราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบค่าเสื่อม ปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 20 เม.ย. 2558
5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ งบค่าเสื่อมปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 27 มี.ค. 2558
6 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.โพนนาแก้ว งบค่าเสื้อม ปี งบประมาณ 2558 10 เม.ย. 2558
7 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.โพนนาแก้วงบค่าเสื่อมปี 2558 19 มี.ค. 2558
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

 ข้อมูลพื้นฐานในองค์กร

 

 ประวัติของโรงพยาบาล      
 

 วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ปรัชญา

     
   หน่วยงาน      
   แผนผังโรงพยาบาล      
   จำนวนเตียง      
   หมายเลขโทรศัพท์ภายใน      
   เพลงมาร์ชโรงพยาบาล      
   วิดิทัศน์แนะนำโรงพยาบาล      

 Web Link

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

E-office

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว  196หมู่ 10 ตำบลนาแก้วอำเภอโพนนาแก้ว    จังหวัดสกลนคร  47230  โทร.042-707005-7,แฟกซ์ 042-707004

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7