หน้าแรก      ข้อมูลทั่วไป      งานบริการ       Knowledge management       Download       Webboard       Web Links       ติดต่อเรา                                                                                                                                                      

โรงพยาบาลในสังกัด
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.

* ดาวโหลด *

ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาาบาลส่องดาว 31 ม.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงพยาาบาลส่องดาว 31 ม.ค. 2562
3 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงพยาบาลส่องดาว 31 ม.ค. 2562
4 ตรวจสอผู้มีผลประโยชน์ทับข้อนเกี่ยวกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลส่องดาว 31 ม.ค. 2562
5 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2561 27 ธ.ค. 2561
6 บันทึกรายงานผลวิเคราะห์จักซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 27 ธ.ค. 2561
7 อนุญาติให้เผยแพร่การกำหนดแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 27 ธ.ค. 2561
8 อนุมัติประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลส่องดาวประจำปีงบประมาณ 2562 27 ธ.ค. 2561
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 62 ไตรมาสที่ 1 27 ธ.ค. 2561
10 แจ้งเวียนแบบแบบแสดงบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ธ.ค. 2561
11 ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ด้วยเงินบำรุงโณงพยาบาลส่องดาวประจำปีงบประมาณ 2562 26 ธ.ค. 2561
12 รายงานขอซือ/ขอจ้าง เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 26 ธ.ค. 2561
13 รายงานขอซือ/ขอจ้าง เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำเดือน ตุคาคม 2561 26 ธ.ค. 2561
14 เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ งบ ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิก จ่าย ในลักษณะ งบลงทุน ระดับ จังหวัด ร้อย ละ 20 โรงพยาบาลส่องดาว 31 ธ.ค. 2561
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 ธ.ค. 2561
16 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 ธ.ค. 2561
17 ขออนุมัติแผนและเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ร้อยล่ะ ๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 17 ต.ค. 2561
18 รายงานขอซื้อ/จ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 21 ก.ย. 2561
19 รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 21 ก.ย. 2561
20 มาตรการป้องกันทุจริต และการกะทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ 25 ส.ค. 2561
21 ขอรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มไลน์ "ส่องดาวต้านทุจริต" 25 ส.ค. 2561
22 รายงานสรุปผลรับข้อร้องเรียนและอนุมัติเผยแพร่ 25 ส.ค. 2561
23 รายงานผลการวิเคาร์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต 25 ส.ค. 2561
24 ให้ปฏิบัติตามคู่มือแผนจัดการสาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่และช่วยฟื้นคืนชีพ 25 ส.ค. 2561
25 รายงานขอซื้อ ขอจ้าง เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 31 ส.ค. 2561
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 25 / 77    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 30 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน 2-22 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน 2-22 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60
4 สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันชั่วคราวเงินบำรุง - (รายวัน) 22 มี.ค. 60
5 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 10 ก.พ. 60
6 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 20 ธ.ค. 59
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน โรงพยาบาลส่องดาว 2559 23 ก.ย. 59
8 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 ก.พ. - 25 ก.พ. 59 25 ก.พ. 59
9 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลส่องดาว 22 ม.ค. 59
10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลส่องดาว 27 ต.ค. 58
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 15    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
Download ไฟล์
     
ลำดับ
ชื่อไฟล์
วันที่
1 314 2 2014-05-30
2 317 2 2016-09-30
3 318 2 2016-09-30
4 319 2 2016-10-31
5 320 2 2017-02-28
6 321 2 2017-03-13
7 322 2 2017-08-31
8 323 2 2017-10-31
9 324 2 2017-11-30
10 325 2 2017-11-30
11 326 2 2017-12-31
12 327 2 2017-12-31
13 328 2 2017-12-31
14 329 2 2018-01-04
15 330 2 2018-01-04
16 331 2 2018-03-25
17 335 2 2018-03-25
18 332 2 2018-03-25
19 333 2 2018-03-25
20 334 2 2018-03-25
21 336 2 2018-03-25
22 337 2 2018-03-25
23 338 2 2018-04-02
24 339 2 2018-04-02
25 340 2 2018-04-02
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 25 / 77    


  นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คู่มือ

ลิ้งค์ ภายใน รพ.ส่องดาว

* ดาวโหลด *

Web Link


   แสดงความคิดเห็นทาง facebook ได้ที่นี้  
 
 
 

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7