ผอ.รพ.สต.

       นายอุทัย  ไชยศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
         ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยกอก

ข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร       4,388  คน    
หลังคาเรือน  1,077  หลัง    
หมู่บ้าน                 9  หมู่    
หมู่ที่ 2,4,5,6,8,11,13,15,16    
โรงเรียน               3 โรง    
จำนวนศูนย์เด็กฯ 3 ศูนย์    
     
     
     
     
รพ.สต.

ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 17
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 18
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 19
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 20
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

หน่วยงานในสังกัด
สสอ.กุสุมาลย์

แผนที่แม่และเด็ก

 

เข้าดูไม่ได้กดตรงนี้ครับ

คู่ครองคู่สมรส

คู่มือ

รพ.สต.บ้านห้วยกอก
ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-981176