โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 1000 คน
จำนวนหลังคาเรือน    
     
     
     
     
     
     
     
     
โรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

อีกหนึ่งคำขอบพระคุณท่านอาจารย์ใหญ่ ดร.สุขสมัย  สมพงษ์

3 ต.ค. 55 15:55

ร่วมสำนึกบุญคุณอาจารย์ใหญ่ ดร.สุขสมัย สมพงษ์

3 ต.ค. 55 15:47
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

รพ.สต.บ้านโพนสวาง

IP :192.168.0.7