หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ต.ค. 62 09:27


กิจกรรมคลินิกวัคซีนป้องกันโรค วันที่ 9 ตุลาคม 2562

9 ต.ค. 62 10:33

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน
ร่วมต่อต้านการใช้ยาฆ่าหญ้า

   "คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต"   

ถ้าไม่หยุดวันนี้ คนที่คุณรู้จักอาจเป็นรายต่อไป !!

9 ต.ค. 62 09:17

งานแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านแสนพัน
ดำเนินการจัดทำโครงการบริการ
แพทย์แผนไทยในชุมชน
ให้แก่ประชาชนบ้านบ่อพังแคน ม.2 และ ม.15
ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

7 ต.ค. 62 17:30

 

ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเเสนพัน ร่วมมอบของที่ระลึก
ให้กับท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ท่านปรีชา กายราช
เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ 
 ด้วยรักเเละเคารพ 

7 ต.ค. 62 16:19

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ออกเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์

7 ต.ค. 62 14:58

****ประชาสัมพันธ์นักวิ่งทุกท่าน****

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพจ้าวสนาม อำเภอกุสุมาลย์ จัดโดย รพ.สต.บ้านนาเพียง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ลงทะเบียน ณ บ้านหนองปลาตอง ตำบลนาเพียง ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป
วิ่ง

6 ส.ค. 55 11:44

 

                           ภาพกิจกรรมรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก

30 ก.ค. 55 16:32

ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบ (วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ตั้งแต่เวลา  08.30 น.เป็นต้นไป

*ข้าราชการสวมชุดปกติขาว
*ลูกจ้างสวมชุดฟ้าขาว

27 ก.ค. 55 16:54

วันที่ 25 ก.ค.2555รณรงค์ Big Cleaning Day ในสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก

27 ก.ค. 55 16:40
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 17
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 18
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 19
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 20
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

นายทะนงศักดิ์ ประเทพา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแสนพัน
e-mail : sankpra@hotmail.com
เบอร์โทร:080-742-8866

นางอุมารินทร์ ลาดพิลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทร:083-355-0571

นางสาววันวิสา คำพรมมา
พยาบาลวิชาชีพ
เบอร์โทร:095-648-5231

นายวีรวัฒน์ พัดไธสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
e-mail: wpatthaisong@hotmail.com
เบอร์โทร:087-946-2194

นางสาววิจิตตรา กรุณานำ
นักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร:095-224-5553

นางสาวกนกวรรณ มีกำพี้
นักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร:086-222-4076

นายณัฐชา พรมมี
แพทย์แผนไทย
เบอร์โทร:098-163-9639

นายพนมรักษ์ ประกิ่ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทร:098-838-0290

นางสาวขวัญจิต เมษา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์โทร:063-808-5201

นายธนะรัตน์ พรหมหากุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เบอร์โทร:084-760-5994

นางสาวนันทิวา ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เบอร์โทร:095-224-7469

นางสมปอง โคตรมิตร
ผู้ช่วยทันตกรรม
เบอร์โทร:087-012-7851

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 088-339-1165, 042-162424 
Facebook : รพ.สต.บ้านแสนพัน สกลนคร