ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 1000 คน
จำนวนหลังคาเรือน    
     
     
     
     
     
     
     
     

ทดสอบ บทความ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

โรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.
Table 'hc_tonpung.pr' doesn't exist