หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง
+  สถานที่ปลูกกัญชาจังหวัดสกลนคร

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
+  งาน EMS

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ          

1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 1 / 4    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา 2 ส.ค. 2564
2 ประก่าศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 16 ส.ค. 2564
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 16 ส.ค. 2564
4 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 ส.ค. 2564
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 16 ส.ค. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้่งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 2 ส.ค. 2564
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 ก.ค. 2564
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนังงานธุรการ 30 ก.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 2 ส.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ 24 ก.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
88
ระเบียนที่ 1 - 10 / 879    

สสจ.สกลนคร ขอขอบคุณเครือข่ายพัฒนาชุมชนสกลนคร

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมรับมอบสิ่งสนับสนุน ประกอบด้วยหน้ากาก N 95 จำนวน 200 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 180 ขวด จากเครือข่ายพัฒนาชุมชนสกลนคร (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เครือข่ายกองบ้านและชุมชนเมืองสกลนคร เครือข่าย OTOP จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นำโดย นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง ได้กล่าวขอบคุณ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และคณะ ที่นำอุปกรณ์มามอบให้ ณ โอกาสนี้

ศราวุธ
30 ก.ค. 64 15:46

สสจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ค่ายกฤกษณ์สีวะรา และตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลในชุมชน อำเภอโคกศรีสุพรรณ

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม จำนวน 400 เตียง ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน  และมี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า คหบดี ร่วมมอบสิ่งสนับสนุนของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วย สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม จากนั้น เวลา 11.00 น. นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลในชุมชนอำเภอโคกศรีสุพรรณ ณ สนามกีฬากลางอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
30 ก.ค. 64 14:49

สสจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลในชุมชน (แผนไทย) : TTM-CI อำเภอพังโคน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลในชุมชน (แผนไทย) : TTM-CI อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และเตรียมความพร้อมเปิด TTM-CI แห่งที่ 2 ของอำเภอพังโคน โดยมี นายอำเภอพังโคน ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน , สาธารณสุขอำเภอพังโคน ,และเจ้าหน้าที่ทีม Operation EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมด้วย >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
29 ก.ค. 64 18:14

สสจ.สกลนคร อบรมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร นำไปสู่การพึ่งตนเองด้านสมุนไพรในชุมชนเพื่อใช้รักษาโรค เป็นแหล่งกระจายพันธุ์ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และส่งผลผลิตให้กับโรงงานของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โรงงานของภาคเอกชน นำไปแปรรูปเป็นยาสมุนไพรบรรจุแคปซูล ต่อไปโดยมี นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข แพทย์แผนไทย กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่สนใจปลูกฟ้าทะลายโจรในจังหวัดสกลนคร รวมจำนวน 70 คน >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
27 ก.ค. 64 12:20

สสจ.สกลนคร เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย อ.คำตากล้า

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ธราพงษ์ กับโก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ออกดำเนินการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย ร่วมกับโรงพยาบาลคำตากล้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และ จัดตั้งศูนย์พักคอย ก่อนจะส่งต่อรักษาในสถานพยาบาลตามอาการป่วยต่อไป >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
23 ก.ค. 64 09:33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
414
ระเบียนที่ 1 - 5 / 2066    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 29 ก.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด ๒ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 6 ส.ค. 2564
3 สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 3 ต.ค. 2564
4 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแผ่นอิเลคโทรดติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 4 ส.ค. 2564
5 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุห้ามเลือด จำนวน 100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 4 ส.ค. 2564
6 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (เลขที่โครงการ : 64077335919) 5 ส.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1251
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7506    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
5 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2196    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
6 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1395    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ(Smart Nurse Leader) 2564 27 ส.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 3 (หลักสูตร 10 วัน) 24 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 1 มิ.ย. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 พ.ย. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน ) 23 ก.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 19 มี.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
64
ระเบียนที่ 1 - 6 / 384    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มปรสิทธิภาพของกระบวการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16 18 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางการปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฏหมายใหม่ 5 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map:TRM) 18 ธ.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 27 พ.ย. 63
5 ขอเชิญข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 12 ก.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 21 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 6 / 707    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 1 มิ.ย. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาจิต เพิื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน 4 ต.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 31 มี.ค. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดอุดรธานี 29 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 30 พ.ย. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนความเสี่ยง ตามหลั COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11 12 ม.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 104    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 14 พ.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 และผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2564 31 พ.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข:Mini Master of Management in Health 16 พ.ย. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 11 มิ.ย. 64
5 รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นรป.) รุ่นที่ 15 15 ม.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 8 23 ธ.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 72    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 (UBPHAR 2021 update on infections diseases and pharmacotherapy ) ในรูปแบบออนไลน์ 9 ก.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคระเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี2564 9 ก.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองเภสัชอีสาน ครั้งที่ 4 18 ก.พ. 64
4 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 64
5 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 72    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
2 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
4 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
5 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
6 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
- Webex ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการ "อาสารอบรู้สู้ภัยโควิด"
- เตรียมความพรอมรับสถานการณ์โรค COVID-19กระทรวงสาธารณสุข
- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- การติดตาม ควบคุมกำกับและนิเทศการดำเนินงานด้านยาเสพติด
- Zoom ประชุมพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วย
- Zoom ชี้แจงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมรับสถานการณ์การเดินทางกลับมาของแรงงานก่อสร้าง
- COVID-19
29
 
- Zoom ประชุมบรมครู ตชด.(ครู ก) โครงการอนุรักษ์สืบทอดและใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาแผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน
- zoom แนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- Zoom Covid-19 เขตสุขภาพที่ 8
- Webex โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าที่ด้านเครื่องสำอางค์ระดับประเทศฯ
30
 
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี และรณรงค์วันตับอักเสบโลก ปี 2564
- Zoom ประชุมบรมครู ตชด.(ครู ก) โครงการอนุรักษ์สืบทอดและใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาแผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน
- ประชุม คปสจ.ประจำเดือนมิถุนายน 2564
- ประชุม คปสจ.ประจำเดือนมิถุนายน 2564
- ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8
- Webex โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าที่ด้านเครื่องสำอางค์ระดับประเทศฯ
1
 
- Zoom โครงการเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน IMC เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
- Zoom ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564
- ประชุมติดตามการดำเนินงานสุขศึกาาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
- ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8
2
 
- ประชุมการดำเนินงาน D-RTI plus
- ประชุมงาน SRRT
- ประชุมติดตามการดำเนินงานสุขศึกาาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
- ประชุมคณะทำงาน EOC เขต 8 ครั้งที่ 24/64 และ คทง.บริหารจัดการวัคซีน ครั้งที่12/64
- ประชุมทางไกล (Web Conference) การบริหารจัดการทรัพยากรและวัคซีน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3
 
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
- ประชุมคณะกรรมการสถานการณ์ โรงพยาบาล
- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- พัฒนาองค์กรสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน
6
 
- Zoom ประชุมติดตามงานตัวชี้วัดข้อมูลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดด้านสุขภาพ สำหรับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่2/2564
- ประชุม EOC Covid-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
7
 
- Zoom โครงการเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน IMC เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
- งานพัสดุ
- ประชุมตำรวจ
- Zoom การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย COVID-19
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโควิด - 19
8
 
- Zoom โครงการเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน IMC เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
- คัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานติดตาม และประเมินผลระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว และสุขภาพอำเภอ จังหวัดสกลนคร
9
 
- Zoom ประชุมเครือข่ายนักกายภาพบำบัดสกลนคร
- อบรมโปรแกรม microsoft access รุ่นที่1/64
- Zoom ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ "การตรวจประเมิน" สถาบันที่ปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ออนไลน์)
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ส่งงบทดลอง บช 11
10
 
- สอบเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- สอบเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- สอบเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- สอบเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- สอบเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- สอบเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- สอบเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
- ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ
- ประชุมติดตามการดำเนินงาน COVID-19
- Zoom โรงพยาบาลสนาม
- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
13
 
- Zoom ประชุมโรงพยาบาลวิกฤตในจังหวัดสกลนคร
- การประชุมโครงการต่อยอดปลูกกัญชาครัวเรือน 6 ต้น สู่เศรษฐกิจเขตสุขภาพที่ 8
14
 
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- รับตรวจราชการ
- ประชุมโรงพยาบาลวิกฤติในจังหวัดสกลนคร ผ่านระบบ zoom
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจรับราชการปฐมภูมิ รอบที่2
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- รับนิเทศตรวจราชการ งาน คร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
15
 
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- Zoom รับการนิเทศงาน IC พยาบาล โดยผู้นิเทศจาก สคร.8 อุดรธานี
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ประชุม คกบ.สสจ.สน. และประชุม Zoom กับ คปสอ.
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
16
 
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- Zoom การจัดการด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อมในโรงพยาบาลสนาม
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
- Zoom อบรมโครงการพัฒนาศักนภาพทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบบงานทันตกรรมปฐมภูมิในระดับอำเภอและระดับจังหวัดในการสนับสนุนการดำเนินงานของทีมทันตบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
17
 
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
18
สัปดาห์ที่ 28
- ประชุม EOC เขต 8
19
 
- Zoom meeting พิธีเปิดการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ การคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร
- อบรมโปรแกรม microsoft access
20
 
- ประชุมงานข้อมูลวัคซีน
- ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาขออนุญาตผลิตกัญชง
- ประชุมงานสธ. ติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน
21
 
- Zoom โครงการเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน IMC เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
- ประชุมผู้บริหาร
- Webex ประชุมการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกุงศรี ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
- ประชุมงานสธ. ติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- Zoom : ประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
- วัคซีนใจ
22
 
- ประชุมงานสธ. ติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
23
 
- ติดตามข้อมูล
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง,คณะกรรมการสอบวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
24
 
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ(เฉพาะกิจ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ(เฉพาะกิจ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ(เฉพาะกิจ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
27
 
- Zoom การอบรมการปลูกฟ้าทะลายโจร
- ประชุมหารือแนวทางระบบรายงานผู้ป่วย Covid -19
- ประชุมเก็บสิ่งส่งตรวจ
28
 
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
29
 
- Zoom โครงการเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน IMC เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
- ประชุมหารือการสนับสนุนบุคลากร ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบุษราคัม
- รับการประเมินการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ D-RTI กรมควบคุมโรค
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา
- ZOOM ทบทวนแนวทางการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ทางไกล
- ประชุม คปสจ.ประจำเดือนกรกฎาคม 64
- ประชุม คปสจ. ประจำเดือนกรกฎาคม
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- Zoom การจองวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Application Line สำหรับประชาชนในจังหวัดสกลนคร
30
 
- Zoom เรื่องประชุมเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักคอย (Community Isolation)
- Zoom การประชุมพิจารณาเคส ม.41 ผ่านระบบ
- การบริหารจัดการวัคซีนฯ
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสกลนคร
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- Zoom อบรมโครงการพัฒนาศักนภาพทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบบงานทันตกรรมปฐมภูมิในระดับอำเภอและระดับจังหวัดในการสนับสนุนการดำเนินงานของทีมทันตบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- ประชุมเตรียมแผนปฏิบัติงาน HI ผู้กักตัว
31
 
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค


(นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร 


IP :192.168.0.7