หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง
+  สถานที่ปลูกกัญชาจังหวัดสกลนคร

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
+  งาน EMS

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ          

1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 1 / 4    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการป ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 13 ก.ย. 2564
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 23 ก.ย. 2564
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือ เภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 23 ก.ย. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้ช่วยประสานงาน กำกับติดตามและประเมินผล( Program and M&E Assidtant : PA ) 1 ก.ย. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ส.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 27 ส.ค. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร 1 ก.ย. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 25 ส.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
90
ระเบียนที่ 1 - 10 / 898    

สสจ.สกลนคร ประชุมเตรียมต้อนรับสมาคมการท่องเที่ยวเส้นทางกัญชา สมุนไพร

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมต้อนรับสมาคมการท่องเที่ยวเส้นทางกัญชา สมุนไพร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมี นางพันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก , คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ,คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมด้วย >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
17 ก.ย. 64 19:45

สสจ.สกลนคร ประชุมแนวทางการจัดการ AEFI นอกโรงพยาบาล

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดการ AEFI นอกโรงพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร โดยมี ทีม Operation EOC กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ,แพทย์ พยาบาล งานระบาดวิทยา ER รพ.สกลนคร ร่วมด้วย

ศราวุธ
17 ก.ย. 64 19:43

ประชุมขับเคลื่อนชมรมร้านอาหาร ปี 2565

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนชมรมร้านอาหาร 18 อำเภอ ร่วมกับผู้แทนร้านอาหารและผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารโรงพยาบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานร่านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE)  และมาตรการป้องในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในร้านอาหาร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
17 ก.ย. 64 18:35

สสจ.สกลนคร ร่วมประชุมพิธีลงนามพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางพันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมประชุมพิธีลงนามพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน มี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 , อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมด้วย >>>ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
17 ก.ย. 64 14:01

สสจ.สกลนคร ประชุมเตรียมเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา กัญชง และเตรียมลงนาม MOU เขตสุขภาพที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม เตรียมเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา กัญชง และเตรียมลงนาม MOU เขตสุขภาพที่ 8 กับ 4 องค์กรการท่องเที่ยว ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting โดยมี นางพันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี , โรงพยาบาลสกลนคร ,โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร , กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมด้วย >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
16 ก.ย. 64 17:47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
430
ระเบียนที่ 1 - 5 / 2147    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสกลนคร ประจำปี 2564 14 ก.ย. 2564
2 ประกาศ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 7 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม และเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๔๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2564
5 ประกาศ จังหวัดสกลนครเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดสารคงสภาพเชื้อ สำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส พร้อมก้านเก็บตัวอย่าง (VPM Medium with Swab) จำนวน ๖,๕๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2564
6 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ ๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 6 ต.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1270
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7617    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
5 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2196    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
6 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1395    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ(Smart Nurse Leader) 2564 27 ส.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 3 (หลักสูตร 10 วัน) 24 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 1 มิ.ย. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 พ.ย. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน ) 23 ก.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 19 มี.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
64
ระเบียนที่ 1 - 6 / 384    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มปรสิทธิภาพของกระบวการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16 18 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางการปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฏหมายใหม่ 5 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map:TRM) 18 ธ.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 27 พ.ย. 63
5 ขอเชิญข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 12 ก.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 21 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 6 / 707    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 1 มิ.ย. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาจิต เพิื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน 4 ต.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 31 มี.ค. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดอุดรธานี 29 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 30 พ.ย. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนความเสี่ยง ตามหลั COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11 12 ม.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 104    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 14 พ.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 และผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2564 31 พ.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข:Mini Master of Management in Health 16 พ.ย. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 11 มิ.ย. 64
5 รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นรป.) รุ่นที่ 15 15 ม.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 8 23 ธ.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 72    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 (UBPHAR 2021 update on infections diseases and pharmacotherapy ) ในรูปแบบออนไลน์ 9 ก.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคระเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี2564 9 ก.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองเภสัชอีสาน ครั้งที่ 4 18 ก.พ. 64
4 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 64
5 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 72    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
2 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
4 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
5 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
6 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
- สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- พิจารณาคัดเลือกตำแหน่ง นวก.สธ. ระดับชำนาญการพิเศษ
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุม Zoom การใช้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับ รพ.สต.ในเขตจังหวัดสกลนคร
31
 
- ประชุมการจัดทำข้อมูลแบะการสอบทานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงสาธารณสุข
- ประชุม คปสจ. ประจำเดือนสิงหาคม 2564
- ประชุม คปสจ.ประจำเดือนสิงหาคม 64
- ประชุมชี้แจ้งแนวทางการประเมินสุขาภิบาลตลาด
- ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
1
 
- Zoom ประชุม "Conference case dead AEFI" ณ รพ.อาจารย์ฝั้น อาจาโร
- รับรายงานตัวพนักงานราชการ/ ทำแฟ้มประวัติ
- Webex ประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
2
 
- Zoom โครงการเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน IMC เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
- ประชุมการบริหารการจัดการข้อมูลบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยโปรแกรม JHCIS
3
 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอวล
- นำเสนอผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
- Zoom ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2565
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- Zoom ประชุมการใช้งานโปรแกรมมาลาเรียออฟไลน์ ออนไลน์
- เชิญประชุมงานเกษียณผู้สูงอายุ
4
 
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
- Zoom ซักซ้อมประกวดตำบลจัดการสุขภาพชีวิต จังหวัดสกลนคร
- ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการเร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่ม 608
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- อบรมการใช้งานโปรแกรม JHCIS นักศึกษา ม.เกษตรฯ
7
 
- ระบบข้อมูลการจองวัคซีน.
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
- Zoom ผู้รับผิดชอบงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องประชุมโครงการศึกษาติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาขมิ้นทองฯ จังหวัดสกลนคร
- Zoom การคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
8
 
- Zoom โครงการเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน IMC เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
- อบรมหลักสูตรให้ความรู้ด้านการผลิตพืชสมุนไพรแก่เกษตรกรเครือข่ายรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- สอบพนักงานพัฒนาชุมชน
9
 
- ประชุมชี้แจงการปลูกกัญชาทางการแพทย์
- Zoom ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักกายภาพบำบัดจังหวัดสกลนคร
- รับตรวจบำรุงรักษา เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED
- ประชุมชี้แจงการปลูกกัญชาทางการแพทย์
- ประชุมคณะอนุกรรมการการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด
- Zoom จัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
- ประชุม คณะกรรมการ​ ศปถ.อ.เมืองสกล​นคร​
10
 
- ประชุมงาน อวล. Zoom
- ประชุมการใช้งานแอปพลิเคชั่น เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED
- Zoom จัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ส่งงบทดลอง บช 11
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
- ประชุม medical hub จังหวัดสกลนคร
- ประชุม ZOOM หารือหลักเกณฑ์เข้าเที่ยวชมแหล่งปลูกกัญชาเขตสุขภาพที่ 8
- Zoom ประชุมพิจารณาเคส ม.41 จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 11/2564
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- zoom ประชุมอบรมการใช้โปรแกรม Hosxp กับนักศึกษา ม.เกษตรฯ วิทยาเขตสกลนคร
- ประชุมสรุปตรวจประเมินสุขาภิบาลตลาด
14
 
- Zoom คัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับภาค
- ประชุมสรุปการตรวจราชการปี 2564
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
- ประชุมสรุปการตรวจราชการปี 2564
- ประชุมติดตามงานวัคซีน
- ประชุม EOC COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว
- ประชุมฝ่าย
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
15
 
- ประชุมให้หน่วยบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนถุงเงิน
- อบรมผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
- ประชุม คกบ.สสจ.สน. และประชุม Zoom กับ คปสอ.
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมตำรวจ
16
 
- Zoom ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (Executive Committee of Crown Prince Hospital : ExCo-CPH)
- Webex แนวทางการจัดทำแผนประมาณการรายจ่าย (Planfin) และร่างจัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565
- Zoom ประชุมการเตรียมการต้อนรับทีมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา กัญชงทางการแพทย์
- อบรมผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
- Zoomการติดตามตรวจเยียม โดยผู้ตรวจราชการ /หารือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019การฉีดวัคซีน ในกลุ่ม 608
- ประชุมติดตามงานนโยบาย 6 เรื่อง
- ประชุมฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
- ประชุมตำรวจ
17
 
- ZOOM OSCC PLH
- Zoom จัดสรรบริหารตำแหน่งว่าง
- ประชุมกิจกรรม 5 ส
- ประชุมพัฒนางานอาหารปลอดภัยในจังหวัดสกลนคร
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ขอเชิญประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงข้อมูล Digital Health Pass และหมอพร้อม Station
18
 
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
- ประชุมสามัญประจำปีและแสดงมุทิตาจิต(ลูกจ้างประจำ)
19
สัปดาห์ที่ 37
- อบรมผู้สัมผัสอาหาร
20
 
- Zoom ประชุมวิชาการ เครือข่าย รพ.สกลนคร : Neonatal transfer (รพร.สว่างแดนดิน รพ.วานรนิวาส รพ.พังโคน)
- อบรมผู้สัมผัสอาหาร
- Zoom คัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตระดับชาติ
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมกิจกรรม 5 ส.
21
 
- Zoom ประชุมวิชาการ เครือข่าย รพ.สกลนคร : Neonatal transfer (รพ.อากาศอำนวย รพ.บ้านม่วง รพ.คำตากล้า)
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
- ประชุมทำแผนปี 2565
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
22
 
- Zoom ประชุมวิชาการ เครือข่าย รพ.สกลนคร : Neonatal transfer(รพ.เต่างอย รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร)
- Zoom ประชุมวิชาการ เครือข่าย รพ.สกลนคร : Neonatal transfer(รพ.กุดบาก รพ.นิคมน้ำอูน รพ.วาริชภูมิ)
- ประชุมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา – กัญชงทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8
- งานเกษียณ
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมเตรียมแนวทางการกระจายชุดตรวจ ATK
23
 
- Zoom ประชุมวิชาการ เครือข่าย รพ.สกลนคร : Neonatal transfer(รพ.กุสุมาลย์ รพ.โพนนาแก้ว)
- Zoom ประชุมวิชาการ เครือข่าย รพ.สกลนคร : Neonatal transfer(รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รพ.ส่องดาว รพ.เจริญศิลป์)
- ประชุมสื่อสารนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- งานเกษียณ
- Zoom ประชุมพิจารณาปรับเกลี่ยเงินกองทุน UC จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
24
 
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
- ประชุมทำแผนปี 2565
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
28
 
- Zoom อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาปรุงผสมในอาหาร
- สนง.สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบเงินให้โรงพยาบาล
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
- ประชุมทำแผนปี 2565
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานจิตเวชเด็ก ในกลุ่มวัยเด็ก เขตสุขภาพที่8 ประจำปีงบ 2565
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
29
 
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
30
 
1
 
2
 


(นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร 


Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7