หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

คมสันต์
11 พ.ย. 62 14:40
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.สกลนคร 21 พ.ย. 2562
2 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลเต่างอย 15 พ.ย. 2562
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน และเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 6 ธ.ค. 2562
4 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 29 พ.ย. 2562
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 26 พ.ย. 2562
6 รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 29 พ.ย. 2562
7 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 29 พ.ย. 2562
8 รับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อคัดเลือกย้ายโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่จะว่าง 31 ธ.ค. 2562
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 18 พ.ย. 2562
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 31 ต.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
46
ระเบียนที่ 1 - 10 / 453    

สสจ.สน. เปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กกลุ่มอายุ 1 – 12 ปี ทั่วประเทศ ปีพุทธศักราช 2562 -2563 

     วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายประจักร เหิกขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กกลุ่มอายุ 1 – 12 ปี ทั่วประเทศ ปีพุทธศักราช 2562 -2563 โดยมีนายพลนาภา นนสุราช สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

วัคซีนป้องกันโรคหัด

ศราวุธ
15 พ.ย. 62 09:12

สสจ.สน. วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

     วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ศราวุธ
15 พ.ย. 62 09:08

สสจ.สน. เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ประจำปีพุทธศักราช 2562

     วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภอนิคมน้ำอูน กล่าวต้อนรับ และนายเทอดศักดิ์ จุลนีย์ สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสอบถามประชาชนผู้มารับบริการในแต่ละจุด และให้กำลังใจแก่ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในครั้งนี้  ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินเหล็กไฟ หมู่ 9 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ศราวุธ
15 พ.ย. 62 09:03

สสจ.สน. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

     วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562เวลา 13.00 น. นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขแก่ผู้บริหารในระดับอำเภอ ระดับตำบล ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 อำเภอ (เมือง กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ เต่างอย ภูพาน กุดบาก พรรณานิคม) หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร >>>  ชมภาพเพิ่มเติม

ประชมรับนโยบาย 63

ศราวุธ
14 พ.ย. 62 06:48

สสจ.สน. ร่วมอัญเชิญไฟและพระประทีปพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

     วันจันทร์ที่ 11พฤศจิกายน 2562เวลา 16.09 น. นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมภริยา และคณะผู้อัญเชิญ นำโดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมอัญเชิญไฟและพระประทีปพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและภริยา ได้รับเกียรติอัญเชิญพระประทีป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จากหอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปประดิษฐานบนแท่นบนรถขบวนแห่เพื่ออัญเชิญลงลอยร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร เนื่องใน “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง) จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ลอยกระทง 11 พ.ย.62

ศราวุธ
13 พ.ย. 62 15:56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
350
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1750    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
3 ก.ค. 62 16:36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 1 / 21    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ 22 พ.ย. 2562
2 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า 30 พ.ย. 2562
3 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางรายการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารบริการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านค้อน้อย อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนวงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 14 ธ.ค. 2562
4 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ร้อยละ70 ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 18 พ.ย. 2562
5 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังโคน 13 ธ.ค. 2562
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 29 พ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
924
ระเบียนที่ 1 - 6 / 5540    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 31 ก.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุรุ่นที่ 4 10 ม.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุรุ่นที่ 4 30 ม.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง Be Agil,Be Quality,be infusion Nurse 4 ม.ค. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 13 พ.ย. 62
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21 / 2563 8 พ.ย. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
54
ระเบียนที่ 1 - 6 / 322    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพในโครงการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 4/2562 29 พ.ย. 62
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 1 ก.พ. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ เกษียณสร้างสุข ปรจำปี 2563 จำนวน 2 รุ่น 17 ม.ค. 63
4 รับสมัครคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2562 29 พ.ย. 62
5 ขอเชิญเข้าประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 31 ม.ค. 63
6 ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์" 20 พ.ย. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
114
ระเบียนที่ 1 - 6 / 684    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น NIDA MAX:Digital Intelligence and Smart Systems หรือ นวตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX ) รุ่นที่ 2 31 ธ.ค. 62
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ 18 ธ.ค. 62
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 49 31 ต.ค. 62
4 ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น NIDA MAX Digital Intellgence and Smart Systems 30 พ.ย. 62
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องเตรียมความพร้อมวิชาชีพสู่การเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของเอเชีย 22 พ.ย. 62
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 19 31 ก.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 6 / 56    
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
2 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
3 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
4 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
5 ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย 31 ส.ค. 54
6 ขอเชิญบุคลากรหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Clinical Diagnosis on Cytology 1 ก.ค. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 9    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
- VDO Conference การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2563
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
- คณะกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (บริหารตำแหน่งว่าง)
- สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
29
 
- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 4 /2563
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2562
- ประชุม สสอ.
- สัญญาทุนพยาบาล
- การสัมภาษณ์การประเมินการบริหารจัดการเพื่อติดตามการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
30
 
- นำเสนอผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
31
 
- VDO Conference การประชุมเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรเอกชน เขตสุขภาพที่ 7 - 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 62 (คปสจ.)
- คัดเลือกผอ.ชำนาญการพิเศษ รพ.กุดบาก,ผอ.รพ.สต.
1
 
- ประชุมนำเสนอความก้าวหน้างาน PNC ACS
- Conference สุขาภิบาลอาหาร
2
 
3
สัปดาห์ที่ 44
4
 
- ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด (PNC MCH)
- ประชุม เขียนการบ้าน PNC ACS
5
 
- การประชุมราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับตำบลและอำเภอ ครั้งที่ 5 /2563
- ประชุมพนักงานขับรถ สสจ.สกลนคร
6
 
- ประชุมโครงการออกกำลังกายป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
7
 
- ประชุมประสานและบูรณาการแผนอนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 8
- VDO Conference เร่งรัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย
- ประชุมหารืองาน รพช.พระอาจารย์ฝั้น
- การประชุราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 6 / 2563
- VDO Conference การคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
8
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงนโยบายด้านยาเสพติด ของกระทรวงสาธารณสุข
- VDO Conference ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงสาธารณสุข
- ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด (PNC MCH)
9
 
10
สัปดาห์ที่ 45
11
 
- ประชุมติดตามการให้บริการคลินิกการเเพทย์แผนไทยเเละทันตกรรม
- ติดตามการดำเนินงานเมืองสมุนไพร
12
 
- การประชุมราชการเพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 7 / 2563
- ประชุมประจำเดือนพศจิกายน 2562
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
- บำเน็จความชอบยาเสพติด
13
 
- การประชุมราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 8 / 2563
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์
- ประชุมติดตามงาน
14
 
- ส่งงบทดลอง บช11
-
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์
- E-meeting ประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
- ประชุม พบส. คณะที่ 3 ทันตสาธารณสุข
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์
15
 
- คณะทำงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ประชุมงบค่าเสื่อม
- ประชุมติดตาม บช. 11
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรัะบผู้ต้องขังในเรือนจำ
- ทดสอบระบบ
16
 
17
สัปดาห์ที่ 46
18
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม E-meeting ร่วมกับ คปสอ.
- VDO Conference การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2563
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่1/2563
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ครั้งที่ 1/2563
- ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
- ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารก (PNC MCH)
- VDO Conference ประชุมมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณี เหตุรุนแรงในโรงพยาบาล/ห้องฉุกเฉิน
19
 
- การประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับตำบลแลอำเภอ ของจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2563
20
 
- ประชุมแนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
- การประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับตำบลและอำเภอ ของจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/2563
- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
21
 
22
 
- ประชุมกรรมการชมรม ชบส.สกลนคร
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รพศ รพท. รพร. รพช. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
23
 
24
สัปดาห์ที่ 47
25
 
- ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.วิทย์ และตำแหน่งนักรังสีฯ
- VDO Conference สรุปผลการดำเนินงาน service plan COPD + Asthma เขต8
26
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
- Web Conference ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก ปี 2563 (Oral Fee Schedule) จังหวัดสกลนคร
27
 
- ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
- ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
28
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2563
29
 
- ประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2563
30
 


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร