หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

คมสันต์
11 พ.ย. 62 14:40
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 21 เม.ย. 2564
2 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 5 เม.ย. 2564
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลส่องดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 9 เม.ย. 2564
4 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 5 เม.ย. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) 31 มี.ค. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดคโนรา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม 31 มี.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 29 มี.ค. 2564
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2564
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 17 มี.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 31 มี.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
85
ระเบียนที่ 1 - 10 / 844    

สสจ.สกลนคร ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โรงเรียนบ้านผ้าขาว – โพนแพง บ้านผ้าขาว หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ทันตแพทย์ทรงพล แสงงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำคณะแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการด้านทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย คัดกรองมะเร็งเต้านม และรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมกล่าวรายงานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้ นายดํารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบ พร้อมมอบยาชุดพระราชทานให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวง จำนวน 5ชุด และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 ชุด ทั้งนี้ ประธานในพิธีและคณะ ได้เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งในวันนี้มีผู้มาใช้บริการ รวมจำนวน 124 คน ณ โรงเรียนบ้านผ้าขาว – โพนแพง บ้านผ้าขาว หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
10 เม.ย. 64 13:11

สสจ.สกลนคร จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ดำรงสืบไป เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน โดยมีนางสุภาณี กิตติสารพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ให้ประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มติม

ศราวุธ
10 เม.ย. 64 13:09

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสกลนคร ที่ดำเนินการจัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ และปล่อยขบวนรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
10 เม.ย. 64 13:06

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นเลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก และ แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมชี้แจงข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสกลนคร ให้ประธานและคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมพิจารณากำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดสกลนครในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
8 เม.ย. 64 17:17

อบรมหลักสูตรสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพมีศักยภาพในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 211 คน >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
8 เม.ย. 64 16:58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
391
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1953    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สายลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ (PTCA Guide Wire) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 23 เม.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 23 เม.ย. 2564
3 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 เม.ย. 2564
4 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 เม.ย. 2564
5 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 22 เม.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม และเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ กล่อง (๒๘๘ Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 9 พ.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1189
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7132    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
3 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
4 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
6 ประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 14 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2195    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
2 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
3 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
5 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
6 ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล 15 พ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1394    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 พ.ย. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน ) 23 ก.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 19 มี.ค. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่ 22 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฑฉาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3 28 พ.ค. 64
6 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2564 26 ก.พ. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
64
ระเบียนที่ 1 - 6 / 381    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มปรสิทธิภาพของกระบวการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16 18 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางการปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฏหมายใหม่ 5 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map:TRM) 18 ธ.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 27 พ.ย. 63
5 ขอเชิญข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 12 ก.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 21 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 6 / 707    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 31 มี.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดอุดรธานี 29 ม.ค. 64
3 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 30 พ.ย. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนความเสี่ยง ตามหลั COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11 12 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเปงปฏฺบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององกร 12 ม.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2564 11 มี.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 6 / 102    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นรป.) รุ่นที่ 15 15 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 8 23 ธ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 17 ก.พ. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน 15 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเชียน รุ่นที่ 11 7 ส.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง Alibaba Nations by Smart Cities ณ Nanyang Technological University 31 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 68    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองเภสัชอีสาน ครั้งที่ 4 18 ก.พ. 64
2 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 64
3 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 62
6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 1 ธ.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 70    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
2 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
4 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
5 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
6 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ตารางการประชุม สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
- (08:30-12:00) สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
- (08:30-12:00) สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
- (08:00-16:00) อบรมผู้ประกอบการอาหาร
- (09:00-16:00) ประชุมงานปฐมภูมิ
30
 
- (08:30-16:30) ประชุม อสม.ดีเด่น
- (09:00-16:00) ประชุมงานปฐมภูมิ
- (08:00-16:00) อบรมอาหาร
- (13:00-16:00) ประชุมสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงผิดปกติ รพ.กุดบาก
- (16:00-18:00) Zoom มาตรการเทศกาลสงกรานต์
- (09:00-12:00) ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- (13:30-16:30) แผนการกระจายวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- (09:00-12:00) Zoom ประชุมปรึกษาหารือร่างประกาศข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้หน่วยบริการรับเงินจากการดำเนินการรับจัดทำ รับบริการ รับจ้างผลิตหน่วยงานบริการฯ
31
 
- (13:00-16:00) ประชุม คปสจ.ประจำเดือนมีนาคม 2564
- (09:00-16:00) ประชุมงานปฐมภูมิ
- (13:00-16:30) สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- (00:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการ ITA อำเภอเมืองสกลนคร
1
 
- (08:30-16:30) ประชุม คบส. เขต 8
- (08:00-16:30) ประชุมคณะทำงานเมืองสมุนไพร
- (08:00-16:30) ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
- (09:00-14:30) ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ
- (08:30-16:30) Zoom รพ.สต. ติดดาว
- (15:00-16:00) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
2
 
- (08:30-16:30) ประชุม คบส. เขต 8
- (08:00-16:30) การประชุมการแปรรูปอาหารจากกัญชา
- (09:00-12:00) รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
- (09:00-12:00) VDO Conference การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
- (09:00-12:00) ประชุมคณะกรรมการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
- (10:00-14:00) Zoom พัฒนาระบบคุณภาพงานรังษีวินิจฉัย เขตสุขภาพที่8
3
 
- (08:00-16:00) อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
4
สัปดาห์ที่ 13
- (08:00-16:00) อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจกาจ
5
 
- (08:00-16:30) อบรมการปลูกสมุนไพรแบบอินทรีย์
- (13:00-16:30) Zoom ประชุมโปรแกรม SAKON SCAN RDU Community และ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสกลนคร
- (09:00-12:00) คัดเลือก ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
- (13:00-16:30) Zoom Conference IMC
- (09:00-16:00) ประชุมแถลงแผนปฏิบัติการ ภจ.สน.
6
 
- (08:00-16:00) อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
7
 
- (08:30-16:30) ประชุมสมัชชา
- (08:00-16:00) อบรมหลักสูตรผู้ประกำอบกิจการสำหรับผู้ประกอบกิจการ
- (09:00-12:00) Video Conference อสม. พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19
- (09:00-12:00) Zoom การเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนจังหวัดสกลนคร
8
 
- (09:00-16:00) ประชุมชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแร่, น้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน
- (08:30-16:30) Zoom อบรมหลักสูตรสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปี พ.ศ.2564
- (08:00-16:00) อบรมหลักสูตรผู้ประกำอบกิจการสำหรับผู้ประกอบกิจการ
- (08:30-16:30) ประชุมคณะกรรมการบริหารตัดการปละพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8
9
 
- (08:30-16:30) ส่งงบทดลอง บช 11
- (08:00-16:00) อบรมหลักสูตรผู้ประกำอบกิจการสำหรับผู้ประกอบกิจการ
- (08:30-16:30) Zoom ประชุมปลูกกัญชาในครัวเรือน 6 ต้น
- (11:00-16:30) Zoom การรายงานข้อมูลผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
- (08:30-12:00) กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
- (15:00-18:00) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
10
 
11
สัปดาห์ที่ 14
- (13:30-16:00) การติดตาม เฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
- (09:30-16:00) zoom การจัดสรรและการบริหารจัดการให้บริการวัคซีน และ Zoom ชี้แจงแนวทางการขอรับการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขกรณี COVID-19
- (09:00-12:00) Zoom การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด19 คปสอ.วานรนิวาส
- (13:00-16:00) การประชุมชี้แจงความก้าวหน้าหมอพร้อม platform
- (13:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.สกลนคร ครั้งที่ 89/2564
17
 
- (09:00-12:00) ซักซ้อมการฉีดวัคซีน โควิด19 เขตสุขภาพที่
18
สัปดาห์ที่ 15
19
 
- (08:00-16:30) งานสรุปตรวจราชการรอบที่ 1
- (08:30-16:30) Zoom ประชุมโครงการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
- (08:30-16:30) อบรม อสม.ใหม่ทดแทน
- (08:30-16:30) ทำแฟ้มประวัติข้าราชการใหม่ รอบเก็บตก
- (10:00-12:00) ประชุมคณะทำงาน Rickcommunity
- (10:00-12:00) ประชุม จัดตั้ง รพ.สนาม จังหว้ดสกลนคร
20
 
- (09:00-15:00) ประชุม คกบ.สสจ.สน.และประชุม Zoom กับ คปสอ.
- (08:30-16:30) ประชุมปรับแผน Planfin
- (08:00-16:30) งานสรุปตรวจราชการรอบที่ 1
- (08:30-16:30) Zoom ประชุมโครงการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
- (08:30-16:30) อบรม อสม.ใหม่/ทดแทน
- (08:30-16:30) ประชุมงานรังสี
21
 
- (09:00-16:00) ประชุมชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแร่, น้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 2 จำนวน 100 คน
- (08:30-16:30) อบรม อสม.ใหม่/ทดแทน
- (09:00-12:00) ประชุมคัดเลือก ผอ.รพช.ระดับเชี่ยวชาญ รพ.ส่องดาว
22
 
- (09:00-12:00) สอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
- (09:00-12:00) สอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
- (09:00-12:00) สอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
- (08:30-16:30) อบรม อสม.ใหม่/ทดแทน
- (13:00-16:00) ประชุมติดตามงาน
- (13:00-16:30) Zoom โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ (Morbidity and Mortality Conference & STEMI Review) สู่การพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ เครือข่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบ 2564
23
 
- (09:00-16:00) ประชุมชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแร่, น้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 3 จำนวน 100 คน
- (08:30-12:00) ประชุมกรรมการชมรม ชบส.ครั้งที่2/2564
- (08:30-16:30) อบรม อสม.ใหม่/ทดแทน
24
 
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
- (09:00-16:00) ประชุมชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแร่, น้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 4 จำนวน 100 คน
27
 
28
 
- (09:00-16:00) ประชุมชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแร่, น้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 5 จำนวน 100 คน
29
 
- (13:00-16:00) ประชุม คปสจ.ประจำเดือนเมษายน 64
30
 
- (08:30-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้รับอนุญาตกัญชาและกัญชงจังหวัดสกลนคร
1
 


(นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร